Державна податкова служба у Київській області

  Оновлено форму Декларації акцизного податку

  Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 22 липня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» від 31.05.2022 № 151, який вніс зміни до форми Декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 та порядку її заповнення.

  Декларацію акцизного податку доповнено новою графою «212.1.17» рядок 05 Вид платника акцизного податку» загальної частини Декларації. У зазначеній графі відмітка проставляється виробником та/або імпортером тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють їх реалізацію для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

  У новій редакції викладено розділи Д «Податкові зобов՚язання з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі – Розділ Д) та Е «Податкові зобов՚язання з реалізації електричної енергії» Декларації, додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» та додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» до Декларації;

  Також передбачено заповнення виробниками та імпортерами тютюнових виробів протягом 3-ох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну інформації щодо податкових зобов՚язань з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев՚ять місяців, що передують 3-ом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку у додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)» та додатку 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» до Декларації.

  Встановлено заповнення та подання СГ, які є платниками акцизного податку згідно з п.п. 212.1.17 п. 212.1 ст. 212 ПКУ Розділу Д Декларації та нового додатку 6 прим.1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)» до Декларації.

  Наказ № 151 опубліковано в Офіційному віснику України № 56 від 22.07.2022.

  ГУ ДПС у Київській області

   

  ФОП – платники ЄП ІІІ групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від інших видів підприємницької діяльності


  Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2022 року набрали чинності зміни, внесені до ПКУ Законом України від 30.11.2021 №1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

  Так, відповідно до внесених змін, абзацами 2 – 4 п. 296.1 ст. 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку ІІІ групи – ФОП, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

  Разом з цим, ФОП – платники єдиного податку ІІІ групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

  При цьому облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через Електронний кабінет.

  ГУ ДПС у Київській області

   

  Особливості сплати ЄВ резидентом Дія Сіті

  Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для платника - резидента Дія Сіті, єдиний внесок встановлюється:

  - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітку плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці», - у розмірі мінімального страхового внеску;

  - на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг за гіг-контрактами, укладеними у порядку передбаченому Законом № 1667, – у розмірі мінімального страхового внеску - част.14 прим. 1 ст. 8 Закону України №2464-V «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

  ФОП, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом № 1667, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

  Зазначені особи можуть бути платниками ЄВ за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску.

  Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати

  максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену Законом №2464 - част. 6 статті 4 Закону України № 2464-V «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

  ГУ ДПС у Київській області

   

  Перехід з програмного забезпечення для ПРРО від ДПС на ПЗ, розроблене іншими виробниками

  Головне управління ДПС у Київській області повідомляє суб’єктів господарювання, що для переходу з використання програмного забезпечення програмного реєстратора розрахункових операцій, яке надається Державною податковою службою на безоплатній основі (як і з будь-якого іншого програмного забезпечення) на програмне забезпечення інших виробників, суб’єкту господарювання потрібно закрити зміну на програмному реєстраторі розрахункових операцій та здійснити налаштування іншого програмного забезпечення і розпочати роботу .

  ГУ ДПС у Київській області

  Ставки екологічного податку з 01.01.2022

  Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що  Законом України від 30.11.2021 №1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до ст. 243, 245-248 ПКУ, та, відповідно, збільшено ставки екологічного податку з 01.01.2022.

  Так, ставки екологічного податку встановлені:

  - за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення ст. 243 ПКУ;

  - за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти ст. 245 ПКУ;

  - за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах ст. 246 ПКУ;

  - за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) ст. 247 ПКУ;

  - за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк ст. 248 ПКУ.

  Звертаємо увагу, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, що виникли:

  - з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять 30 % ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ;

  - з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять 60 % ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ;

  - з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90 % ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ;

  - з 1 січня 2025 року, ставки податку становлять 100 % ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ст. 245 ПКУ.

  ГУ ДПС у Київській області

   

  Чи повідомляє платник податків контролюючі органи про отримання/ знищення печатки

  Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 4 ст. 62 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями, підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Щодо статусу громадянина як суб’єкта господарювання, то його особливості визначаються ст. 128 ГКУ, яка не містить вимог щодо обов’язкової наявності у суб’єкта господарювання печатки.

  Нормативно-правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

  Разом з цим, узагальнюючи норми Податкового кодексу України (в тому числі п. 48.3 ст.48) форми документів, які подаються до контролюючого органу (заяви, повідомлення, податкові декларації тощо), передбачають засвідчення підпису ФОП або посадових осіб – юридичної особи печаткою за її наявності.

  ГУ ДПС у Київській області

  © 2022 Бучанська Районна Рада